Početna
 

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU SVETI ANTE BENKOVAC

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
70489830943
Adresa: 
Stjepana Radića 3
Grad: 
Benkovac
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o Popisu pravnih osoba od posebnog intereesa za Grad Benkovac od 31.5.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Benkovca br. 2/11. - na snazi od 9.6.2011.