Početna
 

Dječji vrtić Maslačak

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
06923149949
Adresa: 
Dr. Franje Račkog 18/b
Grad: 
Županja
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Županju od 1.7.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik br. 7/13. - na snazi od 9.7.2013.