Početna
 

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
43706413013
Adresa: 
Janka Leskovara 40/1
Grad: 
Pregrada
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju od 08.07.2011,
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/11. - na snazi od 3.8.2011.