Početna
 

DJEČJI VRTIĆ DABRIĆ

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
83739430367
Adresa: 
Trg svetog Trojstva 45
Grad: 
Legrad
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Legrad od 2.4.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 9/13. - na snazi od 6 .8.2013.