Početna
 

Dječji vrtić POTOČIĆ PISAROVINA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
04568219547
Adresa: 
Velika Jamnička 1
Grad: 
Pisarovina
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju Popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Pisarovinu od 17.12.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Općine Pisarovina br. 5/13. - na snazi od 7.1.2014.