Početna
 

DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
30011915650
Adresa: 
Perivoj Ivane Brlić Mažuranić 2
Grad: 
Dugo Selo
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Dugo Selo od 25.7.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 4/13. - na snazi od 8.8.2013.