Početna
 

Dječji vrtić KONJŠČINA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
86611979061
Adresa: 
Pionirska ulica BR. 2
Grad: 
Konjščina
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Konjščina od 20.06.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/13. - na snazi od 20.6.2013.