Početna
 

DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
14352027693
Adresa: 
Hum Na Sutli BB
Grad: 
Hum na Sutli
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Hum na Sutli od 24.07.2013. i Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Hum na Sutli od 15.3.2016.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/13. - na snazi od 7.9.2013. i Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 4/16. - na snazi od 8.4.2016.