Početna
 

DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
06730367301
Adresa: 
Ljudevita Gaja 13
Grad: 
Bedekovčina
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Bedekovčina od 10.4.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 12/13. - na snazi od 17.4.2013.