Početna
 

Dom zdravlja Čakovec

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
53658931733
Adresa: 
Ivana Gorana Kovačića 1/e
Grad: 
Čakovec
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Međimursku županiju od 29.09.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Međimurske županije br. 17/11. - na snazi od 12.10.2011.