Početna
 

DOM ZDRAVLJA-SENJ

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
01803976773
Adresa: 
Stara Cesta 43
Grad: 
Senj
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Ličko-senjsku županiju od 31.03.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 4/11. - na snazi od 31.03.2011.