Početna
 

MAJA, KROJAČKO-TRGOVAČKI OBRT

Podatci Registra poslovnih subjekata koji podliježu sa ogranićenjima temelje se na podatcima koje su dužnosnici naveli u svojim izvješćima o imovinskom stanju.

Tip pravne osobe: 
Poslovni subjekt koji podliježe ograničenjima
Oblik ustrojstva: 
Obrt
OIB: 
19728911793
Adresa: 
Stancija Pataj 90
Grad: 
Pazin

Dužnosnici

Ime i prezime Vlasnik Veličina udjela Izvršen prijenos Povjerenik
Veljko Brajković Član obitelji Nije potrebno

Tijela u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja