Početna
 

VELKOM d.o.o.

Podatci Registra poslovnih subjekata koji podliježu sa ogranićenjima temelje se na podatcima koje su dužnosnici naveli u svojim izvješćima o imovinskom stanju.

Tip pravne osobe: 
Poslovni subjekt koji podliježe ograničenjima
Oblik ustrojstva: 
Trgovačko društvo
OIB: 
16208798535
Adresa: 
Trg Stjepana Radića 15
Grad: 
Kalnik

Dužnosnici

Ime i prezime Vlasnik Veličina udjela Izvršen prijenos Povjerenik
Mladen Kešer Osobno 21% Ne

Tijela u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja