Početna
 

ARHITEKTURA d.o.o.

Podatci Registra poslovnih subjekata koji podliježu sa ogranićenjima temelje se na podatcima koje su dužnosnici naveli u svojim izvješćima o imovinskom stanju.

Tip pravne osobe: 
Poslovni subjekt koji podliježe ograničenjima
Oblik ustrojstva: 
Trgovačko društvo
OIB: 
09175547191
Adresa: 
Šetalište I. Meštrovića 3
Grad: 
Daruvar

Dužnosnici

Ime i prezime Vlasnik Veličina udjela Izvršen prijenos Povjerenik
Vedran Babić Osobno 100% Da SLAĐANA KRANJEC

Tijela u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja