Početna
 

Mirko Perok

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Virje 20.05.2021.
Općinski načelnik Općina Virje
25.05.2017. do 19.05.2021.
Općinski načelnik Općina Virje
24.05.2013. do 24.05.2017.

Izvješće o imovinskom stanju