Početna
 

Općina Vuka

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Damir Maričić 21.05.2021.
Općinski načelnik Damir Maričić
29.05.2017. do 20.05.2021.
Općinski načelnik Damir Maričić
11.06.2013. do 28.05.2017.

Pravne osobe u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja

Naziv pravne osobe Oblik ustrojstva OIB Adresa Grad
OPG MARIČIĆ DAMIR OPG 99891857190 Stjepana Radića 25 Vuka