Početna
 

Centar kulture Kostrena

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
53006469471
Adresa: 
Sveta Lucija 38
Grad: 
Kostrena
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Općinu Kostrena, Općinsko vijeće Općine Kostrena, od 28. rujna 2022. g.
Objava i stupanje na snagu: 
"Službene novine Općine Kostrena" broj 9. od 29. rujna 2022. g. stupanje na snagu 7. listopada 2022. g.