Početna
 

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
95875559947
Adresa: 
Glavna 55 a
Grad: 
Mala Subotica
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Mala Subotica, do 9. lipnja 2022. g.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Međimurske županije, broj 10/22. od 14. srpnja 2022. g., stupila na snagu 22. srpnja 2022. g.