Početna
 

Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
23336781267
Adresa: 
Ulica dr. Ivana Novaka 38
Grad: 
Čakovec
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka Skupštine Međimurske županije o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Međimursku županiju od 14. travnja 2022. g.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/22. od 15. travnja 2022. g. stupila na snagu 23. travnja 2022. g.