Početna
 

Dječji vrtić Maslačak, Belišće

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
85363070032
Adresa: 
Vijenac dr Franje Tuđmana 2
Grad: 
Belišće
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka Gradskog vijeća Grada Belišća o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Belišće od 28. siječnja 2022.
Objava i stupanje na snagu: 
"Službeni glasnik Grada Belišća" broj 2/22, stupio na snagu 31. siječnja 2022.